☰ Dersleri Göster

Değişkenler

Bu derste C++ programlamada kullanılan değişkenlerin tiplerini göreceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int tamSayi;
    float kesirliSayi;
    double kesirliSayi2;
    char karakter;
    bool anahtar;

    tamSayi = 5;
    kesirliSayi= 7.2;
    kesirliSayi2 = 5.6;
    karakter = 'K';
    anahtar = false;

    cout<<tamSayi<<endl<<kesirliSayi<<endl<<kesirliSayi2<<endl<<karakter<<endl<<anahtar;

    return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;


    int sayi1 = 5;
    double sayi2 = 10.2;

    cout<< sayi1+sayi2 <<endl;

    return 0;
}

 

Değişkenlerin değerlerini kullanıcıdan almak (input almak)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{


  int tamSayi;
  float kesirliSayi;
  char karakter;
  bool anahtar;

  cout<<"Lutfen bir tam sayi,bir kesirli sayi, bir karakter ve bir anahtar giriniz"<<endl;

  cin>>tamSayi;
  cin>>kesirliSayi;
  cin>>karakter;
  cin>>anahtar;

  cout <<"Kullanacinin girmis oldugu degerler: "<<tamSayi<<" "<<kesirliSayi<<" "<<karakter<<" "<<anahtar<<endl;
  return 0;
}

Matematiksel işlemler

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int sayi1=58;


  /* sayi1 += 2;
  sayi1 = sayi1 + 2;*/

 /* sayi1 -= 3;
  sayi1 = sayi1 - 3;*/


 /* sayi1 *= 4;
  sayi1 = sayi1 * 4;*/


 /* sayi1 /= 5;
  sayi1 = sayi1 / 5;
  cout<<sayi1;*/

  sayi1 = sayi1 % 3;
  cout<<sayi1;


  return 0;
}

Karenin alanı ve çevresini hesaplayan program

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int kareninBirKenari;
  cout<<"Lutfen karenin bir kenarini giriniz..."<<endl;
  cin>>kareninBirKenari;
  cout<<"Karenin Cevresi: "<< 4*kareninBirKenari<<" Karenin Alani: "<< kareninBirKenari * kareninBirKenari;
  return 0;
}

Dairenin alanı ve çevresini hesaplayan program

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int kareninBirKenari;
  cout<<"Lutfen karenin bir kenarini giriniz..."<<endl;
  cin>>kareninBirKenari;
  cout<<"Karenin Cevresi: "<< 4*kareninBirKenari<<" Karenin Alani: "<< kareninBirKenari * kareninBirKenari;
  return 0;
}

Küpün hacmini ve  yanal alanlarının toplamını bulan program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float kupunBirKenari;
  float kupunYanalAlanlarininToplami;
  float kupunHacmi;

  cout << "Lutfen kupun bir kenarini giriniz"<<endl;

  cin>>kupunBirKenari;

  kupunYanalAlanlarininToplami = 6 * kupunBirKenari * kupunBirKenari;
  kupunHacmi = kupunBirKenari*kupunBirKenari*kupunBirKenari;
  cout<<"Kupun yanal alanlarinin toplami= "<<kupunYanalAlanlarininToplami<<endl;
  cout<<"Kupun hacmi= "<< kupunHacmi ;
  return 0;
}

Denklem Kurma

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  float a,b,c,x;

  cout << "Lutfen a b c ve x degerlerini giriniz"<<endl;
  cin >> a >> b >> c >> x;
  cout << a*x + b <<endl ;
  cout << a*x*x + b*x + c ;


  return 0;
}

6 basamaklı bir sayının sayı değerlerini bulan program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int sayi,yuzbinler,onbinler,binler,yuzler,onlar,birler,toplam;


  cout<<"Lutfen 6 basamakli bir sayi giriniz"<<endl;

  cin>>sayi;

  yuzbinler = sayi / 100000;
  onbinler = (sayi % 100000) / 10000;
  binler = (sayi % 10000) / 1000;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  birler = sayi % 10;

  cout<<yuzbinler<<" "<<onbinler<<" "<<binler<<" "<<yuzler<<" "<<onlar<<" "<<birler<<endl;
  toplam = yuzbinler + onbinler + binler + yuzler + onlar + birler;
  cout<<"Sayinin sayi degerleri toplami= "<<toplam;
  return 0;
}

Karakter Dizileri (string değişken)

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string isim;
  string soyIsim;
  string meslek;
  int yas;

  cout<<"Lutfen isim, soyisim ve yas degeri giriniz"<<endl;


  cout <<"Kullanici Bilgileri: "<< isim <<" "<<soyIsim<<" "<<meslek<<" "<<yas;


  return 0;
}