☰ Dersleri Göster

Diziler

Bu derste dizilerin kullanımını göreceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

int ve float tipteki verileri tutan diziler

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  
  float sayilar[5];

  for(int i=0;i<5;i++){
    cout<<i+1<<". elemani giriniz"<<endl;
    cin>>sayilar[i];
  }

  for(int i=0;i<5;i++){
    cout<<"Dizinin "<<i+1<<". elemani = "<<sayilar[i]<<endl;
  }

  return 0;
}

Karakter Dizileri

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  string isimler[3];
  int yas[3];


  for(int i=0;i<3;i++){
  cout<<i+1<<". elemaninin ismini ve yasini giriniz"<<endl;
  cin>>isimler[i]>>yas[i];
  }

  for(int i=0;i<3;i++){
  cout<<i+1<<". elemaninin ismi: "<<isimler[i]<<" ve yasi: "<<yas[i]<<endl;
  }  return 0;
}

Çok Boyutlu Karakter Dizileri

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float matris1[2][2];
  float matris2[2][2];
  float matris3[2][2];

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      cin>>matris1[i][j];
    }
  }

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      cin>>matris2[i][j];
    }
  }
  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      cout<<matris1[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }
  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      cout<<matris2[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }
  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      matris3[i][j] = matris1[i][j] + matris2[i][j];
    }

  }

  cout<<"Matrislerin Toplami"<<endl;

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      cout<<matris3[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}