☰ Dersleri Göster

Döngüler

Bu derste programlama dillerinde kullanılan while - for ve do-while döngülerini göreceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

While döngüsü

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int sinir;
  int toplam=0;

  cout<<"Ekrana kactan geriye baslayarak yazdirmaya baslayalim"<<endl;
  cin>>sinir;

  while(1){
    cout<<sinir<<endl;
    toplam += sinir;
    sinir--;
  }
  cout<<"Kullanicinin girmis oldugu sayidan 1e kadar olan sayilarin toplami "<<toplam<<endl;
  return 0;
}

Faktöriyel Hesaplama

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int sayi;
  int sonuc=1;


  cout<<"Lutfen faktoriyelini almak istediginiz sayiyi giriniz"<<endl;
  cin >> sayi;
  while(sayi>0){
    sonuc *= sayi;
    sayi--;
  }

  cout<<sonuc;

  return 0;
}

Do-While Döngüsü

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int kontrol=5;

  do{
    cout<<kontrol<<endl;
    kontrol--;
  }while(kontrol>0);
  return 0;
}

1den n'e kadar olan tek ve çift sayıların toplamını bulan program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int sayi;
  int tekSayilarinToplami = 0;
  int ciftSayilarinToplami = 0;

  cout<<"Lutfen bir sayi giriniz"<<endl;
  cin>>sayi;


  do{

    if(sayi % 2 == 0){
      ciftSayilarinToplami += sayi;
    }
    else if(sayi % 2 != 0){
      tekSayilarinToplami += sayi;
    }
    sayi--;

  }while(sayi>0);

  cout<<"Tek sayilarin toplami "<<tekSayilarinToplami<<endl;
  cout<<"Cift sayilarin toplami "<<ciftSayilarinToplami;

  return 0;
}

For Döngüsü

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int i=0;
  int j=6;


 /* for(i=5,j=5;i<10 && j==5 ;i++){

    cout<<i<<endl;
  }*/

  for(i=10;i>0;i=i-2){
    cout<<i<<endl;
  }
  return 0;
}

Çarpım Tablosu programı

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  for(int i=1;i<=10;i++){
    for(int j=1;j<=10;j++){
      cout<< i <<"x"<<j<<"="<<i*j<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

Break ve Continue Kullanımı

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout<<"Break kullanilan dongu basliyor."<<endl;
  for(int i=0;i<10;i++){
    if(i==5){
      break;
    }
    cout<<i<<endl;
  }
  cout<<"Continue kullanilan dongu basliyor."<<endl;
  for(int i=0;i<10;i++){
    if(i==5){
      continue;
    }
    cout<<i<<endl;
  }
  return 0;
}