☰ Dersleri Göster

İlk Program

Bu derste artık yavaş yavaş C++ programlama mantığına giriş yapıyoruz. cout sınıfını ele alıyoruz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

Özet: Bu derste Kütüphane, namespace, fonksiyon, sınıf gibi kavramları kabaca ele alacağım. Genel olarak c++ programlarının mantığını anlamak açısından önceden bu bilgileri size veriyorum. Bu dersi kaba tabiriyle anlamanız yeterlidir. Unutmayın hiçbir şeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. Mantığını anlarsanız zaten salt bilgi internet dünyasında her zaman elinizin altındadır.


Her programlama diline başlarken ekrana “Hello World” yazdırırız. Bu bir gelenektir. Çünkü yazılan ilk programda bilgisayar bizim dünyamıza “Merhaba Dünya” diyor. Çünkü bilgilsayarın kendine ait bir dünyası var ve biz bilgisayarın dışında olduğumuz için de bizim dünyamız daha farklı. Aslında 2 dünyayı birleştiren araca biz programlama diyoruz J

Şimdi gelin ilk programımızı yazalım;

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    cout << "Hello world!" << endl;

    return 0;

}

Bunları sırasıyla açıklayacak olursak;

  • Kütüphane Kavramı


#include <iostream>     iostream’in açılımı input output stream

                Biz c++ programlamları içerisinde kütüphaneler kullanırız. Bu kütüphaneler daha önceden yazılımcılar tarafından yazılmış kütüphanelerdir. Kendi kütüphanelerinizi kendiniz oluşturup elbetteki program içerisinde kullanabilirsiniz fakat yapmak istediğiniz program içerisinde kullanacağınız bir takım işlevselliklerin hazır hali önceden bir kütüphanede oluşturulmuşsa neden Amerika’yı baştan keşfedeceksiniz ki? Örneğin kullanıcıya konsolda bir çıktı göstermek istiyorsunuz. Bunun için neden kendi çıktı verme işlevinizi bir kütüphane içerisine dahil edip bunu kullanasınız ki? Zaten daha önceden çıktı vermeyi sağlayan cout sınıfı iostream kütüphanesinin std namespace’inde hazır, elde kullanılmayı bekliyor. Tek yapmanız gereken iostream kütüphanesini programınıza dahil edip bu kütüphane içerisinde bulunan std namespace’ini kullanacağınızı programa söylüyorsunuz. Eğer ki “using namespace std” demeseydik;

#include <iostream>

int main()

{

    std::cout << "Hello world!" << std::endl;

    return 0;

}

şeklinde de std yani standart namespace’in içerisindeki cout sınıfını kullanabilirdik.

Kısacası hiyerarşi şu şekilde;

Kütüphaneler vardır. Kütüphanelerin altında namespace’ler vardır. Namepsace’lerin altında da bir takım fonksiyonlar sınıflar değişkenler vs. vardır. Ama şu an için bunlara çokça kafa yorup aklınızı karıştırmayın bu tabirlerde boğulmayın. Bunların hepsi kolay şeyler merak etmeyin.

  • Namespace Kavramı

Kütüphanelerin kendi içerisinde parçacıklara ayrılır biz bu parçalara namespace diyoruz. Kodların düzgün halde tutulması her bir namespace’in var olması programlarımızı geliştirirken oldukça avantaj sağlıyor. Örneğin programda bir çıktı vermek istiyoruz ve bir de çıktı verildikten sonra konsolda bir alt satıra geçiş yapılsın istiyorsak;  iostream kütüphanesinin altındaki std namespace’ini kullanıyoruz. Yani standart namespace’i kullanıyoruz. Ve bu namespace’in içerisindeki cout sınıfını ve endl fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunu zaten yukarıdaki örneğimizde kullanmıştık.

  • Sınıf ve Fonksiyon Kavramı

 

Her kütüphanenin içerisinde çeşitli kodlar topluluğu vardır. Daha önceden de söylediğim gibi program içerisinde programı gerçekleştirmeye hizmet edecek işlevleri aşağı yukarı kafamızda belirleriz. Daha önceden kütüphanelerde hazır olarak var ise bunları programda kullanırız ama eğer ki yoksa kendi işlevlerimizi program içerisinde yazıp öyle kullanırız. Fonksiyonların ne işe yaradığını neden fonksiyonları oluşturma ihtiyacı hissettiğimizin mantığı ise oldukça basittir. Bunu fonksiyonlar dersinde detaylıca ele alacağım.

 

Bir program içerisinde olmazsa olmaz fonksiyon main() fonksiyonudur. Main() fonksiyonu program çalıştığı anda devreye girer ve program ilk bu fonksiyondan çalışmaya başlar. Çalışma şekli ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Örneğin bizim yukarıda örnek verdiğimiz basit programı çalışma şekli şu şekildedir. Tabii ki detaylarıyla ele alacağız ama şimdilik genel mantığı anlamanız adına en kolay örneği vermek istedim.

1-) cout<<“Hello World”<<endl;     ->  konsola  Hello World  yazılır. Ve bir alt satıra geçilir.

2-) return 0;   -> programın başarılı bir şekilde çalıştığı anlaşılır.

                Main() için bir fonksiyon demiştik cout da bir sınıftır. Cout’un açılımı character out’dur yani karakter çıktısıdır. Ve anladığınız üzere ekrana çıktı vermeyi sağlar. Cout’un çeşitli kullanım şekilleri vardır örneğin cout’u kullanarak bir değişkenin değerini de ekrana yazdırabiliriz fakat bunu da sonraki derslerde zaten mantığıyla beraber göreceksiniz.

İngilizce Kelimeler ve Yazılım dünyasındaki tanımlamaları

  • include – Dahil etmek  (Önceden yazılmış hazır kütüphaneyi programa dahil etmek için kullanıılır)
  • input – girdi     (Programı kullanan kişiden alınan her veriye biz girdi diyoruz)
  • output – çıktı  (Kullanıcıya gösterilen her bir ifadeye biz çıktı diyoruz)
  • main – ana/temel  (main function – ana fonksiyon) (programın ana fonksiyonudur.)
  • return – dönüş   (dönüşlü fonksiyonlarda detaylıca ele alacağız.)