☰ Dersleri Göster

Kontrol Yapıları ( If - else if - else ve switch - case kullanımları)

Bu derste kontrol yapılarından if-else if-else ve switch-case kullanımını göreceğiz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

Karşılaştırma Operatörleri

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
/* 5 == 5 true
 5 == 6 false
 4 != 5 true
 4 != 4 false
 3 < 6 true
 6 < 3 false
 7 > 5 true
 5 > 7 false
 3 <= 3 true
 3 <= 4 true
 4 <= 3 false
 10 >= 10 true
 10 >= 9 true
 9 >= 10 false */

/* 0 -> false
1 -> true */

string eMail;
string parola;

string kontrolEmail = "[email protected]";
string kontrolParola = "admin";

cout<<"Lutfen Email adresinizi ve sifrenizi giriniz"<<endl;

cin>>eMail>>parola;

if(kontrolEmail == eMail && kontrolParola==parola ){
  cout<<"Basarili giris yaptiniz";
}
else if(kontrolEmail == eMail || kontrolParola==parola){

    if(kontrolEmail!=eMail){
      cout<<"Emaili Yanlis girdiniz";
    }
    else{
      cout<<"Parolayi yanlis girdiniz";
    }
}
else{
  cout<<"Butun bilgileri yanlis girdiniz.";
}


  return 0;
}

Girilen sayının pozitif,negatif ya da nötr olduğunu söyleyen program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float sayi;

  cout<<"Lutfen bir sayi degeri giriniz"<<endl;
  cin>>sayi;

  if(sayi>0){
    cout<<"Girmis oldugunuz sayi "<<sayi<<" Bu sayi pozitiftir.";
  }
  else if(sayi==0){
    cout<<"Girmis oldugunuz sayi "<<sayi<<" Bu sayi ne pozitiftir ne de negatiftir.";
  }
  else{
    cout<<sayi<<" sayisi negatiftir.";
  }
  return 0;
}

Kullanıcıdan aldığı 3 açıya göre üçgen olup olmama durumunu söyleyen program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float ucgenAci1,ucgenAci2,ucgenAci3;

  cout<<"Lutfen Ucgenin ic acilarini giriniz"<<endl;

  cin>> ucgenAci1>>ucgenAci2>>ucgenAci3;

  float acilarToplami;
  acilarToplami=ucgenAci1+ucgenAci2+ucgenAci3;

  if(acilarToplami==180){
    if(ucgenAci1 == 60 && ucgenAci2 == 60 ){
      cout<<"Bu ucgen eskenar ucgendir"<<endl;
    }
    else if( ucgenAci1==ucgenAci2 || ucgenAci1==ucgenAci3 || ucgenAci2==ucgenAci3){
      cout<<"Bu ucgen ikizkenar ucgendir"<<endl;
    }
    else{
      cout<<"Bu ucgen cesitkenar ucgendir";
    }
  }
  else{
    cout<<"Girmis oldugunuz acilarin toplami 180 derece olmamaktadir.";
  }

  return 0;
}

Çalışan elemanların bilgilerine göre başarılı olup olmadığını ve de cinsiyetini söyleyen program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string isim1,isim2,isim3;
  string soyisim1,soyisim2,soyisim3;
  int tckimlikno1,tckimlikno2,tckimlikno3;
  int urunSayisi1,urunSayisi2,urunSayisi3;
  bool cinsiyet1,cinsiyet2,cinsiyet3;

  // true -> kadýn
  // false -> erkek

  cout<<"Lutfen calisan elemanlarin bilgilerini giriniz"<<endl;

  cin>>isim1>>soyisim1>>tckimlikno1>>cinsiyet1;
  cin>>isim2>>soyisim2>>tckimlikno2>>cinsiyet2;
  cin>>isim3>>soyisim3>>tckimlikno3>>cinsiyet3;

  urunSayisi1=50;
  urunSayisi2=50;
  urunSayisi3=50;  urunSayisi1 = urunSayisi1 - 20;
  urunSayisi2 -= 15;
  urunSayisi3 -= 30;

  if(urunSayisi1>25){
    cout<<isim1<<" Basarisiz"<<endl;
  }
  else{
  cout<<isim1<<" Basarili"<<endl;
  }


  if(urunSayisi2>25){
    cout<<isim2<<" Basarisiz"<<endl;
  }
  else{
    cout<<isim2<<" Basarili"<<endl;
  }


  if(urunSayisi3>25){
    cout<<isim3<<" Basarisiz"<<endl;
  }
  else{
    cout<<isim3<<" Basarili"<<endl;
  }


  if(cinsiyet1==0){
    cout<<isim1<<" Erkek"<<endl;
  }
  else{
    cout<<isim1<<" Kadýn"<<endl;
  }

  if(cinsiyet2==0){
    cout<<isim2<<" Erkek"<<endl;
  }
  else{
    cout<<isim2<<" Kadýn"<<endl;
  }
  if(cinsiyet3==0){
    cout<<isim3<<" Erkek"<<endl;
  }
  else{
    cout<<isim3<<" Kadýn"<<endl;
  }
  
  return 0;
}

Mini hesap makinesi programı

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float sayi1,sayi2;
  float toplama,cikarma,carpma,bolme;

  int islem;

  cout<<"Lutfen yapmak istediginiz islemi giriniz"<<endl;
  cout<<"1. Toplama Islemi"<<endl;
  cout<<"2. Cikarma Islemi"<<endl;
  cout<<"3. Carpma Islemi"<<endl;
  cout<<"4. Bolme Islemi"<<endl;
  cout<<"5. Mod Alma Islemi"<<endl;
  cin>>islem;
  cout<<"Lutfen 2 sayi degeri giriniz"<<endl;
  cin>>sayi1>>sayi2;

  if(islem==1){
    toplama = sayi1 + sayi2;
    cout<<"Sonuc: "<<toplama;
  }
  else if(islem==2){
    cikarma= sayi1 - sayi2;
    cout<<"Sonuc: "<<cikarma;
  }
  else if(islem==3){
    carpma = sayi1 * sayi2;
    cout<<"Sonuc: "<<carpma;
  }
  else if(islem==4){
    bolme = sayi1/sayi2;
    cout<<"Sonuc: "<<bolme;
  }
  else if(islem == 5){
    cout<<"Sonuc: "<< int(sayi1)% int(sayi2);
  }
  else{
    cout<<"Lutfen 1-5 arasinda bir islem seciniz";
  }


  return 0;
}

1den 7ye numaralandırılmış haftanın günlerini verilen sayıya göre bulan program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int haftaninGunu;
  cout<<"Hangi haftanin gununu ogrenmek istiyorsunuz"<<endl;
  cin>>haftaninGunu;

  switch( haftaninGunu ){
  case 1:
    cout<<"Pazartesi";
    break;
  case 2:
    cout<<"Sali";
    break;
  case 3:
    cout<<"Carsamba";
    break;
  case 4:
    cout<<"Persembe";
    break;
  case 5:
    cout<<"Cuma";
    break;
  case 6:
    cout<<"Cumartesi";
    break;
  case 7:
    cout<<"Pazar";
    break;
  default:
    cout<<"Lutfen 1-7 arasinda bir deger giriniz...";
    break;
  }


  return 0;
}

Ürünün stok bilgisini hesaplayan program

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int stokAdeti;
  char islem;

  cout<<"Lutfen depodaki stok miktarini giriniz"<<endl;
  cin>>stokAdeti;


  cout<<"Depodan urun cikarmak icin - yaziniz, urun eklemek icin + yaziniz"<<endl;
  cin>>islem;

  int islemYapilacakUrunAdeti;

  switch(islem){
  case '+':
      cout<<"Kac adet urun ekleyeceksiniz"<<endl;
      cin>>islemYapilacakUrunAdeti;
      stokAdeti += islemYapilacakUrunAdeti;
      break;
  case '-':
      cout<<"Kac adet urun cikaracaksiniz"<<endl;
      cin>>islemYapilacakUrunAdeti;
      stokAdeti -= islemYapilacakUrunAdeti;
      break;
  default:
      cout<<"Sadece depoya urun eklenebilir ya da depodan urun cikartilabilir"<<endl;

  }

  cout<<"Depodaki mevcut urun adeti "<<stokAdeti;

  return 0;
}