☰ Dersleri Göster

Algoritmalar

Bu derste popüler olan sıralama ve arama algoritmalarının neler olduğunu öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#define MAX 100

void bubbleSort(int dizi[],int boyut){

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    for(int j=1;j<boyut-i;j++){
      if(dizi[j-1]>dizi[j]){
        int temp = dizi[j];
        dizi[j]= dizi[j-1];
        dizi[j-1]= temp;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int tamSayiDizisi[MAX],boyut;

  printf("Kaç elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorsunuz\n");
  scanf("%d",&boyut);

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    //printf("%d. elemanı giriniz\n",i+1);
    scanf("%d",&tamSayiDizisi[i]);
  }

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  printf("\n");
  bubbleSort(tamSayiDizisi,boyut);
  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#define MAX 100

void selectionSort(int dizi[],int boyut){

  int enKucukIndex;
  for(int i=0; i<boyut;i++){
    enKucukIndex = i;
    for(int j=i;j<boyut;j++){
      if(dizi[j]<dizi[enKucukIndex]){
        enKucukIndex=j;
      }
    }

    int temp = dizi[i];
    dizi[i] = dizi[enKucukIndex];
    dizi[enKucukIndex] = temp;

  }

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int tamSayiDizisi[MAX],boyut;

  printf("Kaç elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorsunuz\n");
  scanf("%d",&boyut);

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    //printf("%d. elemanı giriniz\n",i+1);
    scanf("%d",&tamSayiDizisi[i]);
  }

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  printf("\n");
  selectionSort(tamSayiDizisi,boyut);
  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#define MAX 100

void insertionSort(int dizi[],int boyut){

  int eleman;

  int oncesi;
  for(int i=1;i<boyut;i++){
    eleman = dizi[i];
    oncesi= i - 1;

    while(oncesi>=0 && dizi[oncesi]>eleman){
      dizi[oncesi+1] = dizi[oncesi];
      oncesi--;
    }

    dizi[oncesi+1] = eleman;

  }

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int tamSayiDizisi[MAX],boyut;

  printf("Kaç elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorsunuz\n");
  scanf("%d",&boyut);

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    //printf("%d. elemanı giriniz\n",i+1);
    scanf("%d",&tamSayiDizisi[i]);
  }

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  printf("\n");
  insertionSort(tamSayiDizisi,boyut);
  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%d ",tamSayiDizisi[i]);
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int linearSearch(int dizi[],int arananSayi,int diziBoyut){

      for(int i=0;i<diziBoyut;i++){
        if(dizi[i]==arananSayi){
          return i;
        }
      }
      return -1;
}

int main()
{
  //Linear Search Algorithm - Dümdüz Arama Algoritması
  int sayilar[] = {3,5,1,-4,9,12,-1};
  int boyut= sizeof(sayilar)/sizeof(int);
  int arananDeger;
  while(1){
  printf("Dizideki indeksini merak ettiğiniz sayiyi giriniz.\n");
  scanf("%d",&arananDeger);
  int aramaSonucu = linearSearch(sayilar,arananDeger,boyut);

  if(aramaSonucu>=0){
    printf("Aradiginiz sayi %d. Indekste bulunmaktadir.\n",aramaSonucu);
  }
  else{
    printf("Aradiginiz sayi bulunamamaktadir.\n");
  }
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int binarySearch(int dizi[],int enDusuk,int enYuksek,int arananDeger){

while(enDusuk<=enYuksek){

  int ortadakiSayi = enDusuk+(enYuksek-enDusuk)/2;

  if(dizi[ortadakiSayi]==arananDeger)
    return ortadakiSayi;

  if(dizi[ortadakiSayi]<arananDeger)
    enDusuk= ortadakiSayi+1;
  else
    enYuksek=ortadakiSayi-1;

}

return -1;

}

int main()
{
  int sayilar[] = {2,5,7,14,24,36,67};
  int boyut = sizeof(sayilar)/sizeof(int);
  int aranilanSayi;
  while(1){
    printf("Indeksini ogrenmek istediginiz sayiyi giriniz.\n");
  scanf("%d",&aranilanSayi);

  int aramaSonucu = binarySearch(sayilar,0,boyut-1,aranilanSayi);

  if(aramaSonucu>=0)
    printf("Aradiginiz sayi %d. indekstedir.\n",aramaSonucu);
  else
    printf("Aradiginiz sayi bulunamamaktadir.\n");
  }  return 0;
}