☰ Dersleri Göster

Çok Boyutlu Sayı Dizileri (Bol Örnek)

Bu derste çok boyutlu sayı dizilerinin nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  /* int cokBoyutluDizi[3][2]={1,2,3,4,5,6};
  int cokBoyutluDizi2[3][2] = {{11,12},{13,14},{15,16}};


  for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      printf("%d ",cokBoyutluDizi2[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }*/

 /* int satirSayisi,sutunSayisi;

  printf("Kaç satır istiyorsunuz...\n");
  scanf("%d",&satirSayisi);
  printf("Kaç sütun istiyorsunuz...\n");
  scanf("%d",&sutunSayisi);

  int cokboyutluDizi[satirSayisi][sutunSayisi];

  for(int i=0;i<satirSayisi;i++){
    for(int j=0;j<sutunSayisi;j++){
      printf("%d satirindaki %d sütünundaki elemanı giriniz...\n",i+1,j+1);
      scanf("%d",&cokboyutluDizi[i][j]);
    }
  }

  for(int i=0;i<satirSayisi;i++){
    for(int j=0;j<sutunSayisi;j++){
      printf("%d ",cokboyutluDizi[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
*/

  /* int cokBoyutluDizi[2][2][2];

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      for(int k=0;k<2;k++){
        printf("%d. %d. %d. elemanı giriniz",i+1,j+1,k+1);
        scanf("%d",&cokBoyutluDizi[i][j][k]);
      }
    }
  }


  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<2;j++){
      for(int k=0;k<2;k++){

        printf("%d ",cokBoyutluDizi[i][j][k]);
      }
      printf("\n");
    }
    printf("\n");
  }
*/
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int dizi1[3][4];
  int dizi2[3][4]={0};

  int toplam[3][4];

  printf("1. matrisi girmeye başlıyorsunuz...\n");
  for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<4;j++){
      printf("%d. satır %d. sütundaki elemanı giriniz...\n",i+1,j+1);
      scanf("%d",&dizi1[i][j]);

    }
  }

  system("CLS");

  printf("2. matrisi girmeye başlıyorsunuz...\n");
  for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<4;j++){
      printf("%d. satır %d. sütundaki elemanı giriniz...\n",i+1,j+1);
      scanf("%d",&dizi2[i][j]);

    }
  }

  system("CLS");

  for(int i=0;i<3;i++)
    for(int j=0;j<4;j++)
      toplam[i][j] = dizi1[i][j]+dizi2[i][j];

  printf("2 matrisin toplamı:\n");
  for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<4;j++)
      printf("%d ",toplam[i][j]);
    printf("\n");
  }


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

 /*  char ogrenciIsmi[20]={"Kaan Academy"};

  for(int i=0;i<20;i++)
    printf("%c",ogrenciIsmi[i]);

  printf("\n");
  printf("%s",ogrenciIsmi);*/

 /* char ogrenci[4][20]={"Kaan","Fatih","Hasan","Mert"};

  for(int i=0;i<4;i++){
    printf("%s",ogrenci[i]);
  }*/

  char ogrenci[2][5][20];

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<5;j++){
      printf("%d. sınıftaki %d. öğrencinin ismini giriniz...\n",i+1,j+1);
      scanf("%s",ogrenci[i][j]);
    }
  }

  for(int i=0;i<2;i++){
    for(int j=0;j<5;j++){
      printf("%d. sınıftaki %d. öğrencinin ismi= %s\n",i+1,j+1,ogrenci[i][j]);
    }
  }

  printf("%s\n",ogrenci[0]);
  printf("%s",ogrenci[1]);
  return 0;
}