☰ Dersleri Göster

Dosya işlemleri

Bu derste bir metin dosyasını c programı üzerinden nasıl okunduğunu ve bir metin dosyasına c programı üzerinden nasıl yazı yazıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  FILE *dosyaninAdresi;


  dosyaninAdresi = fopen("C:\\Users\\Software Developer\\Desktop\\metin belgeleri\\yazilar.txt","w");

  /* fprintf(dosyaninAdresi,"\n");
  fputc('K',dosyaninAdresi);
  fprintf(dosyaninAdresi,"\n");
  fputs("Kaan Academy",dosyaninAdresi);*/

 /* char isim[10];
  printf("Lütfen bir isim giriniz...\n");
  gets(isim);

  fprintf(dosyaninAdresi,"Benim adım: %s",isim);*/

  /*int sayi1,sayi2;
  printf("Lütfen 2 sayı giriniz...\n");
  scanf("%d%d",&sayi1,&sayi2);

  int toplama = sayi1 + sayi2;

  fprintf(dosyaninAdresi,"Kullanıcının girmiş olduğu sayılar\n");
  fprintf(dosyaninAdresi,"%d %d\n",sayi1,sayi2);
  fprintf(dosyaninAdresi,"Bu sayıların toplamı\n");
  fprintf(dosyaninAdresi,"%d + %d = %d",sayi1,sayi2,toplama);
  printf("Kullanıcının girmiş olduğu sayılar\n");
  printf("%d %d\n",sayi1,sayi2);
  printf("Bu sayıların toplamı\n");
  printf("%d + %d = %d",sayi1,sayi2,toplama);*/

  char ad[10],soyad[20];
  float maas;
  int yas;

  printf("Çalışanın adını ve soyadını giriniz...\n");
  gets(ad);
  gets(soyad);
  printf("Çalışanın maaşını giriniz...\n");
  scanf("%f",&maas);
  printf("Kullanıcının yaşını giriniz...\n");
  scanf("%d",&yas);

  fprintf(dosyaninAdresi,"Calisan Bilgileri\n");
  fprintf(dosyaninAdresi,"Ad: %s Soyadi: %s Maas: %f Yas: %d",ad,soyad,maas,yas);
  printf("Calisan Bilgileri\n");
  printf("Ad: %s Soyadi: %s Maas: %f Yas: %d",ad,soyad,maas,yas);


  fclose(dosyaninAdresi);


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  FILE *dosya;

  int stok[50];
  char urunIsmi[50][20];
  char urunUlke[50][20];

  int index=0;
  if((dosya=fopen("C:\\Users\\Software Developer\\Desktop\\metin belgeleri\\yazilar.txt","r")) != NULL){

    while(!feof(dosya)){
      fscanf(dosya,"%s %d %s",&urunIsmi[index],&stok[index],&urunUlke[index]);
      index++;
    }
    printf("Urun numarasi Urun İsmi Kalan Adet Ülke\n");
    for(int i=0;i<index;i++){
      printf("%d. urun\t\t  %s   %d \t%s\n",i+1,urunIsmi[i],stok[i],urunUlke[i]);
    }


  }
  else{
    printf("Dosya sistemde bulunumadı...");
  }

  fclose(dosya);
  return 0;
}