☰ Dersleri Göster

Fonksiyonlar (Bol Örnek)

Bu derste fonksiyonların nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

void takimlar(){

  printf("Galatasaray\n");
  printf("Fenerbahçe\n");
  printf("Beşiktaş\n");
  printf("Trabzonspor\n");

}

int sayininIkiKatiniAl(float sayi){

  printf("%d",sayi*2);
  return sayi*2;
}

float karakokunuAl(float sayi){

  return sqrt(sayi);
}

double karesiniAl(double sayi){

  return sayi*sayi;
}

char ilkHarfiniBas(char dizi[]){

  return dizi[0];
}

void altSatiraGec(){
  printf("\n");
}
int sifirdanBuyukMu(int sayi){
  if(sayi>0){
    return 0;
  }
  else{
    return 1;
  }
}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
  int sayi;
  printf("Lütfen pozitif olup olmadığını sorgulamak istediğiniz sayıyı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sifirdanBuyukMu(sayi)==0){
    printf("%d pozitiftir\n",sayi);
  }
  if(sifirdanBuyukMu(sayi)==1){
    printf("%d pozitif değildir\n",sayi);
  }
  return 0;
}


 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

#define yazdir printf
#define a enBuyukSayi
void enBuyukSayi(int dizi[],int boyut){

  int enBuyukDeger=0;


  for(int i=0;i<boyut;i++){
    if(dizi[i]>enBuyukDeger){
      enBuyukDeger = dizi[i];
    }
  }

  printf("En büyük değer %d",enBuyukDeger);

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  yazdir("%f",3.5);
  int dizi[2]={2,5};
  a(dizi,2);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>


void isimleriListele(char isimListesi[][30],int boyut){

  for(int i=0;i<boyut;i++){
    printf("%s\n",isimListesi[i]);
  }

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char isciIsimleri[5][30] = {"Haydar","Burcu","Abdurrahman","Ayşe","Halil İbrahim Yavuz"};

  isimleriListele(isciIsimleri,5);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>int tekCiftKontrol(int sayi){

  if(sayi % 2 == 0){
    return 0;
  }
  else{
    return 1;
  }
}
int main()
{

  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  for(int i=1;i<201;i++){
    if(tekCiftKontrol(i)==1){
      printf("%d Tek sayıdır...\n",i);
    }
    else{
      printf("%d Çift sayıdır...\n",i);
    }
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>


float celcius(float fahrenheit){

  return (fahrenheit-32)/1.8;
}

float fahrenheit(float celcius){

  return celcius*1.8 + 32;
}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  for(int i=32;i<=212;i++){
    printf("%d fahrenheit %f celciusa eşittir...\n",i,celcius(i));
  }

  for(int i=0;i<=100;i++){
    printf("%d celcius %f fahrenheit'a eşittir...\n",i,fahrenheit(i));
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int asalMi(int sayi){
  if(sayi==1){
    return 0;
  }
  for(int carpan=2;carpan<=sayi/2;carpan++){
    if(sayi % carpan ==0){
      return 0;
    }
  }

  return 1;
}int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayac = 0;

  for(int i=1;i<=1000;i++){
    if(asalMi(i)==1){
      sayac++;
      printf("%d asaldır...\n",i);
    }
  }

  printf("1 ile 1000 arasında %d tane asal sayı vardır...\n",sayac);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int mukemmelSayiMi(int sayi){
  int toplam = 1;
  if(sayi==1){
    return 0;
  }
  for(int carpan=2; carpan<=sayi/2;carpan++){
    if(sayi % carpan==0){
      toplam +=carpan;
    }
  }

  if(toplam==sayi){
    return 1; // mükemmel sayı
  }
  else{
    return 0; // mükemmel sayı değil
  }
}int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  for(int i=1;i<=10000;i++){
    if(mukemmelSayiMi(i)==1){
      printf("%d mükemmel sayıdır...\n",i);
    }
  }  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int notlamaSistemi(int ortalama){

  if(ortalama>=90){
    return 4;
  }
  else if(ortalama>=80){
    return 3;
  }
  else if(ortalama>=70){
    return 2;
  }
  else if(ortalama>=60){
    return 1;
  }
  else{
    return 0;
  }

}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  srand(time(0));
  for(int i=1;i<6;i++){
    int ortalama = 100 - (i*10) + rand() % 10;
    printf("Öğrencinin ortalaması: %d\n",ortalama);
    printf("%d notunun 4\'luk sistemdeki karşılığı: %d\n",ortalama,notlamaSistemi(ortalama));
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int basamakSayisiniBul(int sayi){

  int basamakSayisi = 0;


  if(sayi>=0){
    do{
      basamakSayisi++;
      sayi = sayi / 10;

    }while(sayi>0);
  }


  return basamakSayisi;
}

int tersineCevir(int sayi){

  int basamakSayimiz = basamakSayisiniBul(sayi);
  int dizi[basamakSayimiz];
  int basamakSayisi=0;

  do{
    basamakSayisi++;
    dizi[basamakSayisi-1] = sayi % 10;
    sayi = sayi/10;
  }while(sayi>0);


  float sayininTersi=0;


  for(int i=0;i<basamakSayimiz;i++){
    sayininTersi = sayininTersi + dizi[i]*pow(10,basamakSayimiz-1-i);
  }

  return sayininTersi;
}int main() {
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi;
  printf("Lütfen tersini almak istediğiniz sayıyı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  printf("%d",tersineCevir(sayi));
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

#define enBuyukSayi(sayi1,sayi2) (sayi1>sayi2) ? sayi1 : sayi2

#define saatiSoyle(karakter) (karakter=='E' || karakter=='e') ? __TIME__ : "Kullanıcı saati öğrenmek istemiyor"

#define sayilariTopla(sayi1,sayi2) (sayi1+sayi2)

#define sayiMikarakterMi(karakter) (karakter=='k') ? karakter : '5'
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char karakter='a';

  if(sayiMikarakterMi(karakter)){
    printf("%c",sayiMikarakterMi(karakter));
  }
  else{
    printf("%c",sayiMikarakterMi(karakter));
  }
 // printf("%f",sayilariTopla(5.4,7.2));
  /* char kullaniciKarakter;
  printf("Saati öğrenmek ister misiniz?\n");
  scanf("%c",&kullaniciKarakter);

  if(saatiSoyle(kullaniciKarakter)){
    printf("%s",saatiSoyle(kullaniciKarakter));
  }
  else{
    printf("%s",saatiSoyle(kullaniciKarakter));
  }*/

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int toplama(int sayi){

  if(sayi!=0){
    return sayi + toplama(sayi - 1);
  }
  else{
    return sayi;
  }

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi;
  printf("Lütfen pozitif bir tam sayı giriniz.\n");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi>0){
    printf("%d",toplama(sayi));
  }
  else{
    printf("Lütfen pozitif bir tam sayi giriniz...\n");
  }  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>


int faktoriyel(int sayi){

  if(sayi>=1){
    return sayi * faktoriyel(sayi-1);
  }
  else{
    return 1;
  }

}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi;


  printf("Lütfen faktöriyelini almak istediğiniz sayıyı giriniz\n");
  scanf("%d",&sayi);

  while(sayi<0){
  printf("Lütfen faktöriyelini almak istediğiniz sayıyı giriniz\n");
  scanf("%d",&sayi);
  }
  printf("%d! = %d\n",sayi,faktoriyel(sayi));  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int ebob(int sayi1,int sayi2){

    if(sayi2 != 0){
      return ebob(sayi2,sayi1%sayi2);
    }
    else{
      return sayi1;
    }


}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
 // printf("sad %d",FactorialIterative(5));
  printf("5,7 EBOB: %d\n", ebob(5,7));
  printf("15,3 EBOB: %d\n", ebob(15,3));
  printf("6,10 EBOB: %d\n", ebob(6,10));
  printf("9,111 EBOB: %d", ebob(9,111));

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int ebob(int sayi1,int sayi2){

    if(sayi2 != 0){
      return ebob(sayi2,sayi1%sayi2);
    }
    else{
      return sayi1;
    }


}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
 // printf("sad %d",FactorialIterative(5));
  printf("5,7 EBOB: %d\n", ebob(5,7));
  printf("15,3 EBOB: %d\n", ebob(15,3));
  printf("6,10 EBOB: %d\n", ebob(6,10));
  printf("9,111 EBOB: %d", ebob(9,111));

  return 0;
}

 

Enum Kullanımı

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//Enumeration
//State - durum
enum hafta{Pazartesi=1,Sali,Carsamba,Persembe,Cuma,Cumartesi,Pazar};

enum aylar{Ocak=1,Mart=3,Haziran=6,Eylul=9};

enum mevsimler{Ilkbahar=1,Yaz,Sonbahar,Kis};

enum ogrenciOkulKaydi {Aktif,Donmus=1,Silinmis=1};

enum macSonucu {Kazandi=0,Kaybetti=1};
#define PI 3.14
#define OcakMakro 1
#define EylulMakro 9
int main()
{

  enum macSonucu sonuc;

  sonuc=Kaybetti;

  (sonuc == Kazandi) ? printf("Kazandi") : printf("Kaybetti");  return 0;
}