☰ Dersleri Göster

For döngüsü (Bol Örnek)

Bu derste for döngüsünün nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int i;

  for(i=0;i<10;i++){

    if(i % 2 == 0){
      printf("%d\n",i);
      continue;
    }
    printf("XXXXXXXXXXX %d\n",i);
  }

  printf("Döngümüz kırıldı...");
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  // int i;

  // int i=0;

 // for( ;  i<200 ;  i=i+2){

   //  printf("%d\n",i);

    /*if( i % 2 == 0){
      printf("%d çift sayıdır.\n",i);
    }
    else{
      printf("%d tek sayıdır.\n",i);
    }*/

  // }


  /* int sayac=0;

  for(;sayac<20;sayac++){

  }
  printf("%d",sayac);*/


  /*int biletSayisi = 99;


  for( ;biletSayisi>0;biletSayisi-=2 ){
    printf("%d\n",biletSayisi);
  }*/
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int biletSayi = 100;
  char biletAl;
  for(;biletSayi>0;){
    printf("Bilet almak ister misiniz [E/e] ?\n");
    scanf(" %c",&biletAl);
    if(biletAl == 'e' || biletAl == 'E'){
      int alinanBiletSayisi;
      printf("Kaç tane bilet istiyorsunuz?\n");
      scanf("%d",&alinanBiletSayisi);
      if(alinanBiletSayisi<=biletSayi){
        biletSayi -= alinanBiletSayisi;
      }
      else{
        printf("Lütfen alınabilecek toplam bilet sayısına göre bilet alınız...\n");
      }
      printf("Alınabilecek toplam bilet sayısı: %d\n",biletSayi);
    }
    else{
      break;}
  }
  if(biletSayi==0){
    printf("Alınan bilet sayısı: %d\n",100-biletSayi);
    printf("Biletler tükendi...\n");
  }
  else{
    printf("Alınan bilet sayısı: %d \nKalan bilet sayısı: %d",100-biletSayi,biletSayi);
  }

  /*
  int sayi;

  printf("Girdiğiniz sayı ile 0 arasında kalan 5'e bölünebilen sayıları bastıralım...\n ");
  printf("Lütfen bir sayı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi>=0){
    for(int i=0;i<sayi;i+=5){
      printf("%d\n",i);
    }
  }
  else{
    for(int i=0;i>sayi;i-=5){
      printf("%d\n",i);
    }
  }
  */
  /* int sayi,toplam;

  printf("Lütfen bir sayı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  toplam=0;
  for(int i=0;i<=sayi;i++){
    toplam +=i;
  }
  printf("0'dan %d'ye kadar olan sayıların toplamı: %d\n",sayi,toplam);*/

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


 /*  int x=1,y=1,z;

  printf("%d\n%d\n",x,y);
  for(int i=0;i<15;i++){
    z = x + y;
    x = y;
    y = z;
    printf("%d\n",z);
  }
 */

  int i;
  for(i=1;i<21;i++){
    printf("%d'nin karekökü = %f\n",i,sqrt(i));
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int i,j,k;

  for(i=1;i<=10;i++){
    for(j=1;j<=10;j++){
      printf("%d x %d = %d\t",i,j,i*j);
    }
    printf("\n");

  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi,satir,sutun;

  printf("Lütfen bir sayı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  for(satir=1;satir<=sayi;satir++){
    for(sutun=1;sutun<=satir;sutun++){
      printf("*");
    }
    printf("\n");
  }

  printf("\n");

  for(satir=1;satir<=sayi;satir++){
    for(sutun=sayi-satir;sutun>=0;sutun--){
      printf("*");
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}