☰ Dersleri Göster

if - else if - else (Kontrol Yapısı) (Bol Örnek)

Bu derste if - else if - else kontrol yapısının nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{

  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int puan ;

  printf("Lütfen puanınızı giriniz...\n");
  scanf("%d",&puan);


  if(puan>0){
    printf("Pozitif sayıdır.");
  }
  else if(puan==0){
    printf("Ne pozitif ne de negatif bir sayıdır...");
  }
  else{
    printf("Negatif sayıdır...");
  }

  /* if(puan >= 80 && puan<=100) {
    printf("Çok iyi puan...\n");
  }
  else if( puan >=60 && puan <80){
    printf("İyi puan...\n");
  }
  else if( puan >= 40 && puan<60){
    printf("Orta puan...\n");
  }
  else if( puan>=20 && puan<40){
    printf("Kötü puan...\n");
  }
  else if(puan>=0 && puan<20){
    printf("Çok kötü puan...\n");
  }
  else {
    printf("Lütfen 0-100 arasında bir değer giriniz...\n");
  }
*/

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  /*int sayi;
  printf("Lütfen bir sayı girini...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi % 10 == 0){
    printf("%d 10'a bölünebiliyor...\n",sayi);
  }
  else{
    printf("%d 10'a bölünmüyor...\n",sayi);
  }*/  char cinsiyet;
  float boy;

  printf("Lütfen cinsiyetinizi giriniz E/K\n");
  scanf("%c",&cinsiyet);

  printf("Lütfen boyunuzu cm cinsinden giriniz \n");
  scanf("%f",&boy);

  if( (cinsiyet == 'E' || cinsiyet == 'e') && boy>=160 ){
    printf("Tebrikler boy mülakatını geçtiniz...\n");
  }
  else if((cinsiyet == 'K' || cinsiyet == 'k') && boy>=150){
    printf("Tebrikler boy mülakatını geçtiniz...\n");
  }
  else{
    printf("Malesef elendiniz...\n");
  }

 /*  if( cinsiyet == 'E' || cinsiyet == 'e'){
    printf("Siz erkeksiniz...\n");
  }
  else if(cinsiyet == 'K' || cinsiyet == 'k'){
    printf("Siz kadınsınız...\n");
  }
  else{
    printf("Lütfen E ya da K değeri giriniz...\n");
  }
*/

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
/*
0-100 adet  -> adet fiyatı = 3 TL
100-200 adet ->  adet fiyatı = 2.5 TL
200-300 adet ->  adet fiyat  = 2 TL
300 - 400 adet -> adet fiyatı = 1.25 TL
400 - ... adet -> adet fiyatı =0.75 TL
 */

  int adet;
  float adetFiyati;


  printf("Kaç adet ürün alıcaksınız? \n");
  scanf("%d",&adet);

  if( adet >=400){
    adetFiyati = 0.75;
  }
  else if( adet >= 300 && adet<400){
    adetFiyati=1.25;

  }
  else if(adet>=200 && adet<300){
    adetFiyati = 2;
  }
  else if(adet>=100 && adet<200){
    adetFiyati=2.5;
  }
  else if(adet>0 && adet<100){
    adetFiyati=3;
  }
  else{
    printf("Lütfen 1 veya 1 den büyük adet sayısı giriniz...\n");
  }
  float toplamTutar = adet*adetFiyati;
  int toplamTutarYuvarlama = toplamTutar;
  // printf("Toplam ödenecek tutar: %f %d",toplamTutar ,toplamTutarYuvarlama);

  float yapilanIndirim = toplamTutar - toplamTutarYuvarlama;

  printf("Toplam tutar: %f Yapılan indirim: %f Ödemeniz gereken tutar: %d",toplamTutar,yapilanIndirim,toplamTutarYuvarlama);


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int buyukSayi,kucukSayi;

  printf("Birbirinin katı olduğunu öğrenmek istediğiniz 2 tane tamsayıyı giriniz. Önce büyük sayıyı giriniz...\n");
  scanf("%d%d",&buyukSayi,&kucukSayi);
  if(buyukSayi % kucukSayi == 0){
    printf("%d %d'nin bir çarpanıdır.",kucukSayi,buyukSayi);
  }
  else{
    printf("%d %d'nin bir çarpanı değildir.",kucukSayi,buyukSayi);
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  float sayi1,sayi2,sayi3,kucuk,buyuk,toplam,ortalama,carpim;

  printf("Lütfen 3 farklı tam sayı değeri giriniz.\n");
  scanf("%f%f%f",&sayi1,&sayi2,&sayi3);

  toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;
  carpim = sayi1 * sayi2 * sayi3;
  ortalama = toplam / 3 ;  //(sayi1+sayi2+sayi3) /3

  kucuk = sayi1;

  if(sayi2 < kucuk){
    kucuk = sayi2;
  }
  if( sayi3 <kucuk){
    kucuk = sayi3;
  }

  buyuk = sayi1;

  if(sayi2>buyuk){
    buyuk = sayi2;
  }
  if(sayi3 >buyuk){
    buyuk = sayi3;
  }
  printf("Toplam: %f \nCarpma: %f \nOrtalama: %f \n",toplam,carpim,ortalama);
  printf("Küçük sayı= %f\n",kucuk);
  printf("Büyük sayı= %f",buyuk);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi;

  printf(" Tek mi çift mi olduğunu öğrenmek istediğiniz sayıyı giriniz...\a\n");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi % 2 == 0){
    printf("%d çifttir...",sayi);
  }
  else if( sayi % 2 != 0 ){
    printf("%d tektir...",sayi);
  }


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


  char karakter;
  printf("Bize bir karakter söyle sana onun ASCII değerini söyleyeyim...\n");
  scanf("%c",&karakter);
// 65 - 90 Büyük harfler
// 97 - 122 Küçük Harfler

  int karakterinAsciiDegeri = karakter;

  if(karakterinAsciiDegeri>= 65 && karakterinAsciiDegeri <= 90){
    printf("%d büyük bir harftir...",karakterinAsciiDegeri);
  }
  else if(karakterinAsciiDegeri>=97 && karakterinAsciiDegeri<=122){
    printf("%d küçük bir harftir...",karakterinAsciiDegeri);
  }
  else{
    printf("Lütfen a-z ya da A-Z aralığında bir karakter giriniz...\n");
    printf("%c \t %c \t %c \t%c \t%c",karakter,karakter,karakter,karakter,karakterinAsciiDegeri);
  }

  return 0;
}