☰ Dersleri Göster

İlk program

Bu derste artık yavaş yavaş programlama mantığına giriş yapıyoruz. printf() fonksiyonunu ele alıyoruz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

Her programlama diline başlarken ekrana “Hello World” yazdırırız. Bu bir gelenektir. Çünkü yazılan ilk programda bilgisayar bizim dünyamıza “Merhaba Dünya” diyor. Bilgisayarın kendine ait bir dünyası var ve biz bilgisayarın dışında olduğumuz için de bizim dünyamız farklı bir dünya. Aslında 2 dünyayı birleştiren araçlara biz programlama diyoruz :)

 

Şimdi gelin ilk programımızı yazalım;

#include <stdio.h>  
int main(){  
printf("Hello World");  
return 0;  
} 

Bunları sırasıyla açıklayacak olursak;
 

 • Kütüphane Kavramı


#include <stdio.h>     stdio’nun açılımı standart input output

                Biz c programlamları içerisinde kütüphaneler kullanırız. Bu kütüphaneler daha önceden yazılımcılar tarafından yazılmış kütüphanelerdir. Kendi kütüphanelerinizi kendiniz oluşturup elbetteki program içerisinde kullanabilirsiniz fakat yapmak istediğiniz program içerisinde kullanacağınız fonksiyonların hazır hali   önceden bir kütüphanede kullanılmışsa neden Amerika’yı baştan keşfedeceksiniz ki? Örneğin kullanıcıya konsolda bir çıktı göstermek istiyorsunuz. Bunun için neden kendi printf fonksiyonunuzu bir kütüphane içerisine dahil edip bunu kullanasınız ki? Zaten daha önceden printf fonksiyonu stdio kütüphanesinde hazır elde kullanılmayı bekliyor. Tek yapmanız gereken stdio.h kütüphanesini programınıza dahil etmek yani #include ile kütüphaneyi programa eklemek.

 

 • Fonksiyon Kavramı

Her kütüphane fonksiyonlardan oluşur. Daha önceden de söylediğim gibi program içerisinde programı gerçekleştirmeye hizmet edecek fonksiyonları aşağı yukarı kafamızda belirleriz. Daha önceden kütüphanelerde hazır var ise bunları programda kullanırız ama eğer ki yoksa kendi fonksiyonumuzu program içerisinde yazar öyle kullanırız. Fonksiyonların ne işe yaradığını neden fonksiyonları oluşturma ihtiyacı hissettiğimizin mantığı ise oldukça basittir. Bunu fonksiyonlar dersinde detaylıca ele alacağım.

 

Bir program içerisinde olmazsa olmaz fonksiyon main() fonksiyonudur. Main() fonksiyonu program çalıştığı anda devreye girer ve program ilk bu fonksiyondan çalışmaya başlar. Çalışma şekli ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Örneğin bizim yukarıda örnek verdiğimiz basit programı çalışma şekli şu şekildedir. Tabii ki detaylarıyla ele alacağız ama şimdilik genel mantığı anlamanız adına en kolay örneği vermek istedim.

1-) printf(“Hello World”);     ->  konsola  "Hello World"  yazılır.

2-) return 0;   -> programın başarılı bir şekilde çalıştığı anlaşılır.

               

                Main() için bir fonksiyon demiştik printf() de bir fonksiyondur. Ve anladığınız üzere ekrana çıktı vermeyi sağlar. Printf()’in çeşitli kullanım şekilleri vardır örneğin bir değişkenin değerini de ekrana yazdırabiliriz fakat bunu da sonraki derslerde zaten mantığıyla beraber göreceksiniz.

 

İngilizce Kelimeler ve Yazılım dünyasındaki tanımlamaları

 • include – Dahil etmek  (Önceden yazılmış hazır kütüphaneyi programa dahil etmek için kullanıılır)
 • input – girdi     (Programı kullanan kişiden alınan her veriye biz girdi diyoruz)
 • output – çıktı  (Kullanıcıya gösterilen her bir ifadeye biz çıktı diyoruz)
 • main – ana/temel  (main function – ana fonksiyon) (programın ana fonksiyonudur.)
 • return – dönüş   (dönüşlü fonksiyonlarda detaylıca ele alacağız.)