☰ Dersleri Göster

Matematiksel İşlemler (Bol Örnek)

Bu dersimizde toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int sayi1,sayi2,sayi3;

  // Toplama    sayi++  ++sayi  sayi += 1  sayi = sayi + 1
  // Çıkarma    sayi--  --sayi  sayi -= 1  sayi = sayi - 1
  // Çarpma              sayi *= 5  sayi = sayi * 5;
  // Bölme              sayi /= 5  sayi = sayi / 5;
  // Mod alma             sayi %= 6  sayi = sayi % 6;
  sayi1 = 4;
  sayi2 = sayi1++; //sayi1=5 sayi1++ -> önce eşitle sonra arttır sayi2=4
  sayi3 = ++sayi1; //sayi1=6 ++sayi1 -> önce arttır sonra eşitle sayi3=6

  printf("%d %d %d",sayi1,sayi2,sayi3);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


  int kareninBirKenari;
  printf("Karenin bir kenarını cm cinsinden giriniz...\n");
  scanf("%d",&kareninBirKenari);
  printf("Karenin alanı: %d cm\n", kareninBirKenari * kareninBirKenari);


  int dikdortgenKisaKenar, dikdortgenUzunKenar;
  /* printf("Dikdörtgenin kısa kenarını giriniz...\n");
  scanf("%d",&dikdortgenKisaKenar);
  printf("Dikdörtgenin uzun kenarını giriniz...\n");
  scanf("%d",&dikdortgenUzunKenar);*/

  printf("Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını giriniz.");
  scanf("%d%d",&dikdortgenKisaKenar,&dikdortgenUzunKenar);

  int dikdortgeninAlani = dikdortgenKisaKenar * dikdortgenUzunKenar;

  printf("Dikdörtgenin alanı %d cm\n", dikdortgeninAlani);  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>

#define pi 3.14
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  float cemberinYaricapi;
  printf("Çemberin yarıçapını giriniz...\n");
  scanf("%f",&cemberinYaricapi);
  printf("%f\n",pi);

  printf("Çemberin alanı: %f\n",pi*cemberinYaricapi*cemberinYaricapi);
  printf("Çemberin çevresi: %f\n", 2*pi*cemberinYaricapi);

  float kupBirKenar;
  printf("Bana bir küp kenarı söyle sana hacmini ve yanal alanları toplamını söyleyeyim... \n");
  scanf("%f",&kupBirKenar);

  float yanalAlanlarinToplami = 6 * kupBirKenar * kupBirKenar;
  float kupunHacmi = kupBirKenar * kupBirKenar * kupBirKenar;

  printf("Küpün yanal alanlarının toplamı %.2f\n",yanalAlanlarinToplami);
  printf("Küpün hacmi: %.3f",kupunHacmi);  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{

  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
  /* float a,b,c,x;

  printf("Sırasıyla a,b,c ve x değerlerini giriniz.\n");
  scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&x);

  float sonuc = a*x*x + b*x + c;

  printf("Denklemin sonucu= %d",(int)sonuc);*/

  // int -> float -> double

  /*int x=30;
  float y=30;
  double z=30;

  printf("int/float %f\n",x/y);
  printf("int/double %lf\n",x/z);
  printf("float/double %f",y/z);*/

  int x=5;
  printf("%.1f",(float)x);


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi,onbinler,binler,yuzler,onlar,birler;

  printf("5 basamaklı bir sayı giriniz...\a\n");
  scanf("%d",&sayi);

  onbinler = sayi / 10000;
  binler = (sayi % 10000) / 1000;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  onlar = (sayi%100) /10;
  birler = sayi %10;  printf("Sayının onbinler basamağının sayı değeri: %d\n",onbinler);
  printf("Sayının binler basamağının sayı değeri: %d\n",binler);
  printf("Sayının yuzler basamağının sayı değeri: %d\n",yuzler);
  printf("Sayının onlar basamağının sayı değeri: %d\n",onlar);
  printf("Sayının birler basamağının sayı değeri: %d\n",birler);

  printf("%d   %d   %d   %d   %d \n",onbinler,binler,yuzler,onlar,birler);

  return 0;
}