☰ Dersleri Göster

Pointers (Adres işaretleyiciler) (Bol Örnek)

Bu derste pointer'ların nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  /* int sayi;

  printf("Bir sayı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  int *sayininAdresi;
  sayininAdresi = &sayi;
  printf("%d %x\n",*sayininAdresi,sayininAdresi);
  printf("%d %x",sayi,&sayi);*/

  /* int sayi=12,*sayininAdresi;
  float kesirlisayi=5.7, *kesirliSayininAdresi;
  double buyukKesirliSayi=7.8, *buyukKesirliSayininAdresi;
  char karakter='K',*karakterinAdresi;

  printf("%d\n",sayi);
  printf("%f\n",kesirlisayi);
  printf("%lf\n",buyukKesirliSayi);
  printf("%c\n",karakter);

  sayininAdresi = &sayi;
  kesirliSayininAdresi = &kesirlisayi;
  buyukKesirliSayininAdresi = &buyukKesirliSayi;
  karakterinAdresi = &karakter;

  printf("%d %x %x\n",*sayininAdresi,sayininAdresi,sayininAdresi+1);
  printf("%f %x %x\n",*kesirliSayininAdresi,kesirliSayininAdresi,kesirliSayininAdresi+1);
  printf("%lf %x %x\n",*buyukKesirliSayininAdresi,buyukKesirliSayininAdresi,buyukKesirliSayininAdresi + 1 );
  printf("%c %x %x\n",*karakterinAdresi,karakterinAdresi,karakterinAdresi+1);
*/


  int sayilar[6] = {1,2,3,4,5,6};

  int *sayilarDizisininAdresi;

  sayilarDizisininAdresi = &sayilar;

  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi);
  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi+1);
  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi+2);
  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi+3);
  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi+4);
  printf("%d\n",*sayilarDizisininAdresi+5);


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

void yildizBas(int *adet){

  for(int i=0;i<*adet;i++){
  printf("* ");
  }
}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi;
  printf("Kaç adet * bastırılmasını istiyorsunuz ? \n");
  scanf("%d",&sayi);

  yildizBas(&sayi);

 /* int sayi1=5,sayi2=8;
  int *sayi1Adres,*sayi2Adres;

  sayi1Adres = &sayi1;
  sayi2Adres = &sayi2;

  printf("%d\n",*sayi1Adres);
  printf("%d\n",*sayi2Adres);*/


  /* int x,y=0;
  int *a1,*a2 = &y;

  a1 = a2;

  x = ++(*a2);
  *a2 = *a1 + x;

  printf("%d %d %d %d",x,y,*a1,*a2);*/
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

float topla(float *x, float *y){
  return *x+*y;
}

float cikar(float *a, float *b){
  return *a-*b;
}

float carp(float *c,float *d){
  return *c**d;
}
float bol(float *sayi1,float *sayi2){
  return *sayi1/(*sayi2);
}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  float sayi1,sayi2;

  printf("Lütfen 2 adet sayı giriniz...\n");
  scanf("%f%f",&sayi1,&sayi2);

  printf("%f\n",topla(&sayi1,&sayi2));
  printf("%f\n",cikar(&sayi1,&sayi2));
  printf("%f\n",carp(&sayi1,&sayi2));
  printf("%f\n",bol(&sayi1,&sayi2));  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>


void sayilariDegistir(int *sayi1,int *sayi2){

  int temp = *sayi1;
  *sayi1 = *sayi2;
  *sayi2 = temp;

}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


  int sayi1,sayi2;
  printf("Lütfen değiştirmek istediğiniz 2 adet sayı giriniz...\n");
  scanf("%d%d",&sayi1,&sayi2);

  printf("sayi1 = %d sayi2 = %d\n",sayi1,sayi2);
  sayilariDegistir(&sayi1,&sayi2);
  printf("sayi1 = %d sayi2 = %d",sayi1,sayi2);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int girilenSayiAdeti;
  float sayilar[100],toplam=0,ortalama;

  printf("Lütfen kaç tane sayının ortalamasını hesaplamak istediğinizi giriniz.\n");
  scanf("%d",&girilenSayiAdeti);

  while(girilenSayiAdeti >100 || girilenSayiAdeti <=0){
    printf("Lütfen 1 - 100 arasında bir değer giriniz...\n");
    printf("Lütfen kaç tane sayının ortalamasını hesaplamak istediğinizi tekrar giriniz.\n");
    scanf("%d",&girilenSayiAdeti);
  }

  for(int i=0;i<girilenSayiAdeti;i++){
    printf("Lütfen %d. sayıyı giriniz...\n",i+1);
    scanf("%f",&sayilar[i]);
    toplam += sayilar[i];
  }

  ortalama = toplam / girilenSayiAdeti;
  printf("Girilen sayıların toplamı = %f\n",toplam);
  printf("Girilen sayıların ortalaması = %f\n",ortalama);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int dizininUzunlugunuBul(char *dizininAdresi){
  int dizininUzunlugu = 0;

  for(int i=0;dizininAdresi[i] != '\0'; i++ ){

    dizininUzunlugu++;
  }

  return dizininUzunlugu;

}


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char isim[] = "Kaan Academy";
  printf("\"%s\" dizisinin uzunluguna bakacağız.\n",isim);
  printf("Dizinin uzunlugu: %d\n",dizininUzunlugunuBul(&isim));
  printf("STRLEN : %d\n",strlen(isim));

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
int main(){
  char kelime[30];
  char *duzAdres,*tersAdres;
  printf("Lütfen Palindrom olup olmadığını öğrenmek istediğiniz kelimeyi giriniz...\n");
  gets(kelime);
  for(tersAdres=kelime; *tersAdres !=NULL;tersAdres++);
    for(duzAdres=kelime,tersAdres--;tersAdres>=duzAdres;){
      if(*tersAdres == *duzAdres){
        tersAdres--;
        duzAdres++;
      }
      else{
        break;
      }
    }
    if(duzAdres>tersAdres){
        puts(kelime);
        printf("Palindromdur...\n");
      }
      else{
        puts(kelime);
        printf("Palindrom değildir...\n");
      }
}


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

 /*  char *takimlar[]={"Balıkesirspor","Galatasaray","Beşiktaş","Fenerbahçe","Trabzsonspor"};

  for(int i=0;takimlar[i]!='\0';i++){
    printf("%s\n",*(takimlar+i));
  }*/


  char ulkeler[5][20];
  int i;
  for(i=0;i<5;i++){
    printf("%d. ülkeye giriniz\n",i+1);
    scanf("%s",ulkeler[i]);
  }

 /* for(i=0;i<5;i++){
    printf("%s\n",ulkeler[i]);
  }*/

  char *ulkelerinAdresleri[5];

  for(i=0;i<5;i++){
    ulkelerinAdresleri[i] = &ulkeler[i];
  }

  for(i=0;i<5;i++){
    printf("%s\n",*(ulkelerinAdresleri+i));
  }
  return 0;
}