☰ Dersleri Göster

Scanf fonksiyonu kullanımı

Bu derste değişkenlerin değerlerini kullanıcıdan alırken kullandığımız scanf fonksiyonunun çalışma mantığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

                                                                                        

Kullanıcıdan veri alabilmek için scanf fonksiyonunu kullanıyoruz.

Scanf fonksiyonu içerisine 2 tane parametre alıyoruz

1. parametre  => Kullanıcıdan alınmak istenen verinin tipi

2. parametre  => Kullanıcıdan alınan verinin değerinin hangi değişkenin değerine eşitlenmesi gerektiği

Örneğin;

int sayi;

/* Kullanıcıdan %d yani tam sayı değer alınacak ve bu değer sayi isimli değişkenin değerine eşitlenecek. */

scanf("%d",&sayi); 

 

Aşağıdaki konsol çıktısıyla beraber programı incelediğinizde diğer veri tiplerinde de kullanıcıdan nasıl veri alındığını görebileceksiniz.

                                                                      

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int sayi;
  float kesirliSayi;
  double buyukKesirliSayi;
  char karakter;
  char karakterDizisi[10];
  printf("Lutfen bir tam sayi degeri giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);
  printf("Lutfen bir float sayi degeri giriniz...\n");
  scanf("%f",&kesirliSayi);
  printf("Lutfen bir double sayi degeri giriniz...\n");
  scanf("%lf",&buyukKesirliSayi);
  printf("Lutfen bir karakter giriniz...\n");
  scanf(" %c",&karakter);
  printf("Lutfen bir tam sayi degeri giriniz...\n");
  scanf("%s",&karakterDizisi);

  printf("Girdiginiz tam sayi: %d\n", sayi);
  printf("Girdiginiz kesirli sayi: %f\n", kesirliSayi);
  printf("Girdiginiz buyuk kesirli sayi: %lf\n", buyukKesirliSayi);
  printf("Girdiginiz karakter: %c\n", karakter);
  printf("Girdiginiz karakter dizisi: %s\n", karakterDizisi);
  return 0;
}

 

scanf fonksiyonu dışında veri alabildiğimiz başka bir kaç fonksiyon daha var fakat scanf fonksiyonu işimizi fazlasıyla görüyor. Ama diğer fonksiyonların da neler olduğunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Merak ediyorsanız anahtar kelimeleri veriyorum

getc

gets

Kolay gelsin.