☰ Dersleri Göster

Standart Kütüphane Fonksiyonları

Bu derste c dosyalarımıza eklediğimiz kütüphaneler sayesinde sıklıkla hazır olarak kullanabildiğimiz fonksiyonların neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


 /* char isim[] = "Kaan Academy";
  printf("%d",strlen(isim));*/

  char parola[50];
  printf("Lütfen bir kelime giriniz...\n");
  // scanf("%s",isim);
  gets(parola);
  //printf(" \"%s\" uzunluğu : %d ",isim,uzunluk);

 /*  for(int i=0;i<strlen(isim);i++){
    printf("%c",isim[i]);
  }
  printf("\n");

  for(int i=strlen(isim)-1 ;i>=0;i--)
    printf("%c",isim[i]);*/
 // int sayac=0;
  if(strlen(parola)>=10){
    for(int i=0;i<strlen(parola);i++){
    printf("*");
   // sayac++;
    // if(sayac==strlen(parola)){
    // }
    }
    printf("\nParolanız oluşturuldu...\n");  }
  else{
    printf("Parola oluşturma başarısız...\n");
  }


  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char ilceBilgileri[20] = "34150 Beşiktaş";
  char postaKodu[6];
  
 // strcpy(ulke,mekan);
   strncpy(postaKodu,ilceBilgileri,5);

    int i = 0;
    while(postaKodu[i] != '\0'){
      printf("%c",postaKodu[i]);
      i++;
    }


  /*printf("Ülkede bulunanlar: %s",ulke);
  printf("XXXXX");*/
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
  char kullanici[40] = "";
  char isim[20]="Ad: ";
  char meslek[30]=" Meslek: ";
  char isimGir[20];
  char meslekGir[20];
  printf("Lütfen isim ve meslek giriniz...\n");
  scanf("%s%s",isimGir,meslekGir);

  strcat(isim,isimGir);
  strcat(meslek,meslekGir);

  strcat(kullanici,isim);
  strcat(kullanici,meslek);

  printf("%s",kullanici);
  //printf("%s\n%s",isim,meslek);
  //printf("%s %s",isim,meslek);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char kullaniciAdi[20];
  char parola[20];
  char gercekKullaniciAdi[20]="admin";
  char gercekParola[20]="admin123";

  printf("Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı giriniz\n");
  scanf("%s%s",kullaniciAdi,parola);


  if(strcmp(kullaniciAdi,gercekKullaniciAdi)==0 && strcmp(parola,gercekParola)==0){
    printf("HOŞGELDİNİZ");
  }
  else{
    printf("Giriş bilgileriniz yanlıştır...\n");
  }

  if(strcmp(kullaniciAdi,gercekKullaniciAdi)!=0){
    printf("Kullanıcı adınızı yanlış yazdınız...\n");
  }
  if(strcmp(parola,gercekParola)!=0){
    printf("Parolanızı yanlış yazdınız...\n");
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char kelime[20];
  printf("Lütfen bir kelime giriniz.\n");
  gets(kelime);


  strupr(kelime);

  printf("Girdiğiniz kelimenin büyük harflerle yazılmış hali: %s",kelime);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char kelime[20];
  char kelimeninTersi[20];
  printf("Lütfen bir kelime giriniz\n");
  gets(kelime);

  strcpy(kelimeninTersi,kelime);
  strrev(kelimeninTersi);

  if(strcmp(kelime,kelimeninTersi)==0){
    printf("%s Palindrom bir ifadedir.\n",kelime);
  }
  else{
    printf("%s Palindrom bir ifade değildir.\n",kelime);
  }

  return 0;
}