☰ Dersleri Göster

Structs (Yapılar)

Bu derste struct'ların nasıl kullanıldığını öğrenceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>

 struct ogrenci{
  char ad[30];
  char soyadi[30];
  char okul[30];
  char bolum[30];
  int okulNumarasi;
  int sinif;
  }ogr1,ogr2;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  strcpy(ogr1.ad,"Kaan");
  strcpy(ogr1.soyadi,"Academy");
  strcpy(ogr1.okul,"Galatasaray Üniversitesi");
  strcpy(ogr1.bolum,"Bilgisayar Mühendisliği");
  ogr1.okulNumarasi = 18401604;
  ogr1.sinif = 1;

  printf("%s %s %s %s %d %d\n",ogr1.ad,ogr1.soyadi,ogr1.okul,ogr1.bolum,ogr1.okulNumarasi,ogr1.sinif);

  strcpy(ogr2.ad,"Fatih");
  strcpy(ogr2.soyadi,"Academy");
  strcpy(ogr2.okul,"Galatasaray Üniversitesi");
  strcpy(ogr2.bolum,"Bilgisayar Mühendisliği");
  ogr2.okulNumarasi = 18401605;
  ogr2.sinif = 2;

  printf("%s %s %s %s %d %d",ogr2.ad,ogr2.soyadi,ogr2.okul,ogr2.bolum,ogr2.okulNumarasi,ogr2.sinif);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

struct kitap{

char ad[50];
char yazarIsmi[50];
int basimYili;
float fiyat;
};

/*romanKitaplari[2] = { {"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu","Peyami Safa",1980,23.5},
{"Suç ve Ceza","Dostoyevski",1960,25.75}  };*/


/*kitap1 = {"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu","Peyami Safa",1980,23.5},
kitap2 = {"Suç ve Ceza","Dostoyevski",1960,25.75};*/

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");
  /* printf("%s %s %d %f\n",kitap1.ad,kitap1.yazarIsmi,kitap1.basimYili,kitap1.fiyat);
  printf("%s %s %d %f\n",kitap2.ad,kitap2.yazarIsmi,kitap2.basimYili,kitap2.fiyat);
  float toplamFiyat = kitap1.fiyat + kitap2.fiyat;
  printf("İki kitabın toplam fiyatı %f",toplamFiyat);*/

  /* float toplamFiyat=0;

  for(int i=0;i<2;i++){
    toplamFiyat += romanKitaplari[i].fiyat;
  }
  printf("Toplam fiyat: %.2f",toplamFiyat);*/


  struct kitap romanKitaplari[2] = { {"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu","Peyami Safa",1980,23.5},
{"Suç ve Ceza","Dostoyevski",1960,25.75}  };

  float toplamFiyat=0;

  for(int i=0;i<2;i++){
    printf("%d. kitabın ismi: %s Yazarı: %s Basım Yılı: %d Fiyatı: %f \n",i+1,romanKitaplari[i].ad,romanKitaplari[i].yazarIsmi,romanKitaplari[i].basimYili,romanKitaplari[i].fiyat);
    toplamFiyat += romanKitaplari[i].fiyat;
  }
  printf("Toplam fiyat: %.2f",toplamFiyat);

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

struct calisanlar{

char ad[50];
char soyadi[50];
char iseBaslangicTarihi[20];
float maas;
int primSayisi;
char cinsiyet;
};

void calisaninBilgileriniGoster(struct calisanlar eleman){
printf("%s %s %s %f %d %c",eleman.ad,eleman.soyadi,eleman.iseBaslangicTarihi,eleman.maas,eleman.primSayisi,eleman.cinsiyet);

}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  struct calisanlar calisan1;
  printf("Lütfen çalışanın bilgilerini giriniz...\n");
  scanf("%s %s %s %f %d %c",calisan1.ad,calisan1.soyadi,calisan1.iseBaslangicTarihi,&calisan1.maas,&calisan1.primSayisi,&calisan1.cinsiyet);

  struct calisanlar *calisan1Adres = &calisan1;

  printf("Çalışan Bilgileri:\n");
  calisaninBilgileriniGoster(calisan1);  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>


struct calisanBilgisi{
char makam[20];
char calistigiBirim[20];
float maas;
int calistigiSene;

};

struct calisanlar{
char ad[50];
char soyadi[50];
int yas;
struct calisanBilgisi bilgi;

};

void elemanBilgileriniGoster(struct calisanlar x){
 printf("%s %s %d %s %s %.2f %d\n",x.ad,x.soyadi,x.yas,x.bilgi.makam,x.bilgi.calistigiBirim,x.bilgi.maas,x.bilgi.calistigiSene);

}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  struct calisanlar calisanlarinTamami[3];
  int eklenecekElemanSayisi;

  printf("Lütfen eklemek istediğiniz eleman sayısını giriniz...\n");
  scanf("%d",&eklenecekElemanSayisi);
  for(int i=0;i<eklenecekElemanSayisi;i++){
  printf("%d. elemanın bilgilerini giriniz...\n",i+1);
  scanf("%s %s %d %s %s %f %d",calisanlarinTamami[i].ad,calisanlarinTamami[i].soyadi,&calisanlarinTamami[i].yas,calisanlarinTamami[i].bilgi.makam,calisanlarinTamami[i].bilgi.calistigiBirim,&calisanlarinTamami[i].bilgi.maas,&calisanlarinTamami[i].bilgi.calistigiSene);

}

  printf("Kaydedilen eleman bilgileri...\n");

  for(int i=0;i<eklenecekElemanSayisi;i++){
    elemanBilgileriniGoster(calisanlarinTamami[i]);
  }  return 0;
}

 

Typedef Kullanımı

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

//type definition
typedef struct Ogrenciler{

  int okulNo;
  char isim[15];
  char soyIsim[15];
  int sinif;
  char sube;
  double genelOrtalama;
}Ogrenci;

int main()
{
  Ogrenci ogrenci1;
  Ogrenci ogrenci2;

  ogrenci1.okulNo=450;
  strcpy(ogrenci1.isim,"Fatih Kaan");
  strcpy(ogrenci1.soyIsim,"Acikgoz");
  ogrenci1.sinif=12;
  ogrenci1.sube='C';
  ogrenci1.genelOrtalama=85.4;

  printf("Lutfen ogrencinin numarasini ismini soyismini sinifini subesini ve genelortalamasini sirasiyla giriniz.\n");
  scanf("%d %s %s %d %c %lf",&ogrenci2.okulNo,ogrenci2.isim,ogrenci2.soyIsim,&ogrenci2.sinif,&ogrenci2.sube,&ogrenci2.genelOrtalama);


  printf("%d %s %s %d %c %.2lf \n",ogrenci1.okulNo,ogrenci1.isim,ogrenci1.soyIsim,ogrenci1.sinif,ogrenci1.sube,ogrenci1.genelOrtalama);
  printf("%d %s %s %d %c %.2lf \n",ogrenci2.okulNo,ogrenci2.isim,ogrenci2.soyIsim,ogrenci2.sinif,ogrenci2.sube,ogrenci2.genelOrtalama);
  return 0;
}