☰ Dersleri Göster

Tek boyutlu sayı dizileri ve karakter dizileri (Bol Örnek)

Bu derste tek boyutlu sayı dizilerinin ve karakter dizilerinin nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

 /*  int sayilar[] = {3,6,9,12,15};

  for(int i=0;i<5;i++){
    printf("Sayilar isimli dizinin %d. elemanı = %d\n",i+1,sayilar[i]);
  }*/

 /* printf("%d\n",sayilar[0]);
  printf("%d\n",sayilar[1]);
  printf("%d\n",sayilar[2]);
  printf("%d\n",sayilar[3]);
  printf("%d\n",sayilar[4]);*/


  int i;
  float sayilar[7]={};

  for(i=0;i<7;i++){
    printf("%f ",sayilar[i]);
  }

  printf("\n");

  for(i=0;i<7;i++){
    printf("%d. elemanı giriniz...\n",i+1);
    scanf("%f",&sayilar[i]);
  }


  for(i=0;i<7;i++){
    printf("%f ",sayilar[i]);
  }
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  /* char isim[4] = "Cam";

  char isim[4] = {'C','a','m','\0'};
  for(int i=0;i<6;i++){
    printf("%d. elemanı = %c\n",i,isim[i]);
    if(isim[i]=='\0'){
      printf("Dizimiz tamamlandı...");
    }
  }*/

  //char takimIsmi[] = {'B','a','r','ç','a','\0'};

 /* for(int i=0;i<8;i++){
    printf("%c",takimIsmi[i]);
  }
  printf("XXXX");*/

  /* printf("%s",takimIsmi);
  printf("XXXX");*/

  /* char takimIsmi[] = "Barcelona";
  printf("%s",takimIsmi);

  printf("XXX");*/


  char ulkeler[7];

  for(int i=0;i<6;i++){
    printf("Lütfen bir karakter dizisi giriniz...\n");
    scanf(" %c",&ulkeler[i]);
  }


  printf("Dongu bitti...");
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int acik[10] = {0};

  int tur,kapi;

  for(tur=0;tur<10;tur++){
    for(kapi = tur; kapi<10; kapi = kapi + tur + 1){
      acik[kapi] = !acik[kapi];
    }
  }

  printf("Açık kapılarımız şunlardır;\n");

  for(kapi=0;kapi<10;kapi++){
    if(acik[kapi]){
      printf("%d ",kapi + 1);
    }
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int rastgeleSayi;
  srand(time(NULL));
  int loto[49]={0};

  printf("Sayılar üretilmeye başlanıyor...\n");

  for(int i=0;i<6;i++){
    rastgeleSayi = 1 + rand() %49;

    while(loto[rastgeleSayi-1]==1){
      rastgeleSayi = 1 + rand() % 49;
    }

    loto[rastgeleSayi-1] = 1;
    printf("%d ",rastgeleSayi);

  }
  printf("\n");
  for(int i=0;i<49;i++){
    if(loto[i]==1){
      printf("%d ",i+1);
    }

  }
  printf("\nSayısal loto çekimi tamamlandı...\n");
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  char sifre[80];
  char sifreDogrulama[80];
  int i;
  int yanlis;


  while(1){
    yanlis = 0;
    i = 0;

    printf("Parolanızı giriniz...\n");
    scanf("%s",sifre);
    printf("Parolanızı tekrar giriniz...\n");
    scanf("%s",sifreDogrulama);


    while( !(sifre[i]== '\0' && sifreDogrulama[i] == '\0') ){
      if(sifre[i] != sifreDogrulama[i]){
        printf("Hatalı giriş yaptınız, lütfen 1. ve 2. şifrenizin aynısını giriniz...\n");
        yanlis = 1;
        break;
      }else{
        i++;
      }

    }

    if(yanlis==0){
      printf("Şifrelerin her ikisi eşleşti...Kaydınız tamamlandı...\n");
      break;

    }

  }

  return 0;
}