☰ Dersleri Göster

While Döngüsü (Bol Örnek)

Bu derste while döngüsünün nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Kursa 27.99 TL'ye kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int i=0;


  // 0 -> false
  // 0 dışındakiler -> true

  while(i<10){
    printf("%d While Döngüsüne başladık...\n",i+1);
    i++;
  }

  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int i=1;


  while(i<11){
    printf("1 x %d = %d\t",i,1*i);
    printf("2 x %d = %d\t",i,2*i);
    printf("3 x %d = %d\t",i,3*i);
    printf("4 x %d = %d\t",i,4*i);
    printf("5 x %d = %d\t",i,5*i);
    printf("6 x %d = %d\t",i,6*i);
    printf("7 x %d = %d\t",i,7*i);
    printf("8 x %d = %d\t",i,8*i);
    printf("9 x %d = %d\t",i,9*i);
    printf("10 x %d = %d\t",i,10*i);
    printf("\n");
    i++;
  }


  printf("\n%d",i);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi=0;
  int x=1;
  int toplam = 0;
  printf("Lütfen kaça kadar bastırmak istediğini giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  int kullanicininGirdigiSayi = sayi;

  while(sayi>0){
    printf("%d\n",x);
    toplam = toplam + x;
    x++;
    sayi--;
  }

  printf("1den %d ye kadar olan sayıların toplamı = %d\n",kullanicininGirdigiSayi,toplam);
  return 0;
}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");

  int sayi1,sayi2,toplam = 0;

  printf("Kaçla kaç arasındaki sayıları toplayayım? Lütfen 2 sayı giriniz...\n");
  scanf("%d%d",&sayi1,&sayi2);  int terimSayisi = abs(sayi1-sayi2) +1;
  int buyuk,kucuk;

  if(sayi2>sayi1){

    buyuk=sayi2;
    kucuk=sayi1;
    while(terimSayisi>0){
      printf("%d\n",sayi1);
    // toplam = toplam + sayi1;
      toplam +=sayi1;
      sayi1++;
      terimSayisi--;
    }
  }
  else if(sayi2<=sayi1){
    buyuk = sayi1;
    kucuk = sayi2;
    while(terimSayisi>0){
      printf("%d\n",sayi2);
      toplam += sayi2;
      sayi2++;
      terimSayisi--;
    }
  }

  printf("%d den %d ye kadar olan sayiların toplamı = %d",kucuk,buyuk,toplam);

  return 0;

}

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"Turkish");


  int sayi;
  int faktoriyelSonuc=1;

  printf("Faktöriyelini almak istediğiniz sayıyı giriniz...\n");
  scanf("%d",&sayi);

  int kullanicininGirdigiSayi = sayi;

  if(sayi>=0){
    while(sayi>=0){
    if(sayi==0){
      faktoriyelSonuc *= 1;
    }
    else{
      faktoriyelSonuc *= sayi;
    }
    sayi--;
  }

  printf("%d! = %d",kullanicininGirdigiSayi,faktoriyelSonuc);
  }
  else{
    printf("Lütfen SIFIR veya SIFIRDAN büyük bir sayı giriniz...");
  }

  return 0;
}